تلفن : 4-982188901191+ | فکس : 982188892791+ | Iata33-278383

| زبان سایت : فارسی fa | انگلیسی en

تور های داخلی و خارجی

کد تور مدت و مسیر تور بزرگسالان در اتاق 2 تخته (ارزی + تومان) 4 تا 12 سال با تخت (ارزی + تومان) 2 تا 4 سال بدون تخت (ارزی + تومان) تاریخ حرکت شرکت هواپیمایی ملاحظات
001 2 شب و 3 روز اصفهان 360000 75% بزرگسال 50% بزرگسال ایران ایر – آسمان
002 2 شب و 3 روز شیراز 400000 75% بزرگسال 50% بزرگسال ایران ایر – آسمان
003 4 شب و 5 روز قشم 395000 75% بزرگسال 50% بزرگسال
004 2 شب و 3 روز چابهار 410000 75% بزرگسال 50% بزرگسال
005 2 شب و 3 روز کردستان 365000 75% بزرگسال 50% بزرگسال آسمان
006-1 2 شب و 3 روز یزد 320000 75% بزرگسال 50% بزرگسال ایران ایر
007 2 شب و 3 روز کویر مصر 230000 75% بزرگسال 50% بزرگسال
008 4 شب و 5 روز کرمان و کلوت و میمند 365000 75% بزرگسال 50% بزرگسال
008-1 2 شب و 3 روز کرمان 340000 75% بزرگسال 50% بزرگسال ایران ایر – ماهان – آسمان
009 2 شب و 3 روز همدان 290000 75% بزرگسال 50% بزرگسال
010 2 شب و 3 روز تبریز 315000 75% بزرگسال 50% بزرگسال ماهان – ایران ایر